Rozkvet 2030, Považská Bystrica

Realizácia: 2023,

Práce: zateplenie  obvodového plášťa  minerálna vlna (štítové steny), chemické kotvenie panelov (štítové steny), rekonštrukcia okapového chodníka + nové schodiská do bytového domu, výmena zdravotechniky a plynu , zateplenie stropu suterénu.

Systém: Ceresit

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje