Kontakt

FOHAS, s.r.o.

M.R.Štefánika 155/41
017 01 Považská Bystrica
Tel./Fax: 042/442 72 76
e-mail: fohas@fohas.sk
web: www.fohas.sk

IČO: 36 819 352
IČ DPH: SK 202 242 9618

Spoločnosť zapísaná v OR:
Trenčín, vložka číslo 18142/R