O nás

Realizačná spoločnosť FOHAS, s.r.o., sa stáva firmou, ktorej meno je známe už na celom území západného a stredného Slovenska. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je komplexná obnova bytových domov čomu nasvedčujú aj naše bohaté referencie. Spoločnosť má za sebou viac ako 200 kvalitne obnovených bytových domov.  Sme firmou, ktorej prioritou je kvalitná práca a spokojný zákazník. Týmto heslom sa riadia všetci naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sa podieľajú na celej realizácií stavebného diela. Realizačná spoločnosť FOHAS, s.r.o., sa z oblasti stavebníctva zameriava hlavne na komplexnú obnovu bytových domov, na občianske, priemyselné, inžinierske a pozemné stavby.

Spoločnosť  FOHAS, s.r.o., na základe  úzkej spolupráce s architektmi a projektantmi,  vie pre svojich klientov vo veľmi  krátkom čase pripraviť kvalitné projekty a architektonické riešenia podľa ich želania.

Spoločnosť je členom Združenia pre podporu obnovy bytových domov. Je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy  ISO 9001:2015, STN EN ISO 14001:2016 / ISO 14001:2015, a licencií na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov a hydroizolačných systémov.