Certifikácia

Licencie firmy Fohas s.r.o.

  • na zhotovovanie vonkajších  tepelnoizolačných kontaktných systémov – Weber.therm terranova
  • na zhotovovanie vonkajších  tepelnoizolačných kontaktných systémov – CERESIT CERETHERM
  • na zhotovovanie vonkajších  tepelnoizolačných kontaktných systémov – Capatect
  • na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech FATRAFOL

Certifikáty firmy Fohas s.r.o.

  • Systém manažérstva kvality podľa normy  ISO 9001:2015
  • Systém manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 / STN EN ISO 14001:2016
  • Poistný certifikát – Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Osvedčenie firmy Fohas s.r.o.

  • osvedčenie o členstve v Združení pre podporu obnovy bytových domov