Stred 2203, Považská Bystrica

Realizácia: 2022,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  minerálna vlna, výmena bleskozvodu, modernizácia interiéru spoločných priestorov, rekonštrukcia okapového chodníka, výmena zdravotechniky, výmena elektrických rozvodov

Systém: Ceresit

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje