Radlinského 299/11, Žilina

Realizácia: 2022,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  minerálna vlna + eps isover greywall, výmena bleskozvodu, odstránenie systémovej poruchy + nové hliníkové zábradlia

Systém: Ceresit

Financovanie: komerčný úver + vlastné zdroje