Pannónska 7-9, Svätý Jur

Realizácia: 2022,

Práce: odstránenie systémovej poruchy + náter zábradlí

Financovanie: komerčný úver + vlastné zdroje