Námeste SR 24, Bytča

Realizácia: 2022,

Práce: zateplenie rímsy minerálnou vlnou, zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol, rekonštrukcia bleskozvodu

Systém: Baumit

Financovanie:  vlastné zdroje