Lúky 26, (Púchov)

Realizácia: 2022,

Práce: odstránenie systémovej poruchy + nové hliníkové zábradlie vrátane zasklenia

Systém: Ceresit

Financovanie:  vlastné zdroje