Gunnex, Beluša

Realizácia: 2022,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  biely polystyrén + minerálna vlna

Systém: Caparol

Financovanie:  vlastné zdroje