Súhradka 211, Lednické Rovne

Realizácia: 2021,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  minerálna vlna, výmena bleskozvodu, odstránenie systémovej poruchy, modernizácia interiéru spoločných priestorov, rekonštrukcia okapového chodníka, zateplenie stropu suterénu, výmena el.rozvodov a zdravotechniky

Systém: Ceresit

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje

.