Pivovar Urpiner, Banská Bystrica

Realizácia: 2021,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  polystyrén, výmena bleskozvodu, rekonštrukcia okapového chodníka + schody , zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol, výmena okien a dverí.

Systém: Ceresit

Financovanie: Fondy EU+ vlastné zdroje