Mládežnícka 325, Považská Bystrica

Realizácia: 2021,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  minerálna vlna + eps isover greywall, výmena bleskozvodu, odstránenie systémovej poruchy, modernizácia interiéru spoločných priestorov, rekonštrukcia okapového chodníka + vybudovanie bezbarierového vstupu, výmena zdravotechniky, zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol .

Systém: Ceresit

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje