I.Krasku 487, Púchov

Realizácia: 2021,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  minerálna vlna, výmena bleskozvodu, odstránenie systémovej poruchy + nové prefabrikované lóggie, modernizácia interiéru spoločných priestorov, rekonštrukcia okapového chodníka, zateplenie stropu suterénu, výmena zdravotechniky, zateplenie podkrovia +nová strešná krytina.

Systém: Ceresit

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje