Amfiteáter, Púchov

Realizácia: 2021,

Práce: Vybudovanie nového Amfiteátra.

Systém: Ceresit

Financovanie:  vlastné zdroje