M.R. Štefánika 155, Považská Bystrica

Realizácia: 2020,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  sivý EPS , výmena bleskozvodu, odstránenie systémovej poruchy, modernizácia interiéru spoločných priestorov, rekonštrukcia okapového chodníka+ vybudovanie bezbarierového vstupu , zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol, výmena zdravotechniky, zateplenie stropu suterénu, montáž núdzového osvetlenia.

Systém: Ceresit

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje