J.Fándlyho 53, Častá

Realizácia: 2020,

Práce: zateplenie časti obvodového plášťa  minerálnou vlnou, výmena bleskozvodu, odstránenie systémovej poruchy,  rekonštrukcia okapového chodníka, výmena pivničných okien, zateplenie stropov suterénov.

Systém: BASF

Financovanie: Komerčný úver