Staromyjavská 685 , Myjava

Realizácia: 2019,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  sivý EPS, výmena bleskozvodu, odstránenie systémovej poruchy,  rekonštrukcia okapového chodníka, vybudovanie bezbarierového vstupu, rekonštrukcia vstupných schodov.

Systém: Weber terranova

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje