Rozkvet 2016, Považská Bystrica

Realizácia: 2019,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  minerálnou vlnou, výmena bleskozvodu, odstránenie systémovej poruchy, odkopanie a zaizolovanie základov, rekonštrukcia okapového chodníka.

Systém: Ceresit

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje