Okružná 1101, Bytča

Realizácia: 2019,

Práce: zateplenie obvodového plášťa EPS a minerálnou vlnou, výmena bleskozvodu, izolácia strechy, odstránenie systémovej poruchy, modernizácia interiéru spoločných priestorov, rekonštrukcia okapového chodníka.

Systém: Weber  terranova

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje