Obrancov mieru 1156, Púchov

Realizácia: 2019,

Práce: odstránenie systémovej poruchy, zasklenie balkónov, modernizácia interiéru spoločných priestorov, výmena vchodových dverí, vybudovanie bezbarierového vstupu.

 

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje