Kultúrny dom, Bodiná

Realizácia: 2019,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  EPS, výmena bleskozvodu, nová strecha, modernizácia interiéru spoločných priestorov, rekonštrukcia okapového chodníka, výmena interierových, exterierových dverí a okien, podrezávanie a izolovanie základov, rekonštrukcia elektrických rozvodov.

Systém: Ceresit

Financovanie:   Program rozvoja vidieka