Clementisova 656, Trenčín

 

Realizácia: 2019,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  minerálnou vlnou, výmena bleskozvodu, izolácia strechy, odstránenie systémovej poruchy, modernizácia interiéru spoločných priestorov, rekonštrukcia okapového chodníka.

Systém: Ceresit

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje