M.R. Štefánika 363, Stará Turá

Realizácia: 2019,

Práce: zateplenie obvodového plášťa  minerálnou vlnou , výmena bleskozvodu, odstránenie systémovej poruchy,  rekonštrukcia okapového chodníka, rekonštrukcia elektrických rozvodov, zateplenie stropov suterénov, zateplenie podkrovia, výmena vstupných dverí .

Systém: Ceresit

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje