Rozkvet 2017, Považská Bystrica

Realizácia: 2017,

Práce: zateplenie obvodového plášťa MW, FKD-S, odstránenie systémovej poruchy balkónov + montáž AL zábradlí so zasklením vrchnej časti, oprava okapového chodníku, výmena bleskozvodu,

Systém: Weber terranova,

Financovanie: ŠFRB