Hurbanova 131, Stará Turá

Realizácia: 2017,

Práce: zateplenie obvodového plášťa EPS + MW-protipožiarne pásy, odstránenie systémovej poruchy balkónov, modernizácia výťahu, modernizácia spoločných častí, oprava okapového chodníku,

Systém: Ceresit,

Financovanie: ŠFRB + komerčný úver