Hliny 1420, Považská Bystrica

Realizácia: 2017

Práce: zateplenie obvodového plášťa MW, zateplenie a hydroizolácia sokla pod terénom, zateplenie strešného plášťa, zateplenie stropov suterénu, odstránenie systémovej poruchy balkónov, výmena pivničných okien, modernizácia vstupov, realizácia nového okapového chodníku,

Systém: Caparol,

Financovanie: ŠFRB