Obrancov mieru 1093 , Púchov

Realizácia 2016

Práce : zateplenie obvodových stien EPS, odstránenie systémových chýb balkónov so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove hliníkové zábradlie, zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol, výmena celého odkvapového systému, okapový chodník, zateplenie stropu suterénu, vymurovanie nových komínov, výmena bleskozvodu , výmena rozvodov vody, kanalizácie, likvidácia azbestu, výmena rozvodu plynu, výmena rozvodov elektriky ,nová dlažba v spoločných priestoroch.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver