Obrancov mieru 1086 , Púchov

Realizácia: 2016

Práce: zateplenie obvodových stien minerálnou vlnou, odstránenie systémových chýb balkónov so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove hliníkové zábradlie, zateplenie strešného plášťa EPS + folia Fatra, výmena okien a dverí spoločných priestorov, vymurovanie komínov, okapový chodník, výmena bleskozvodu, výmena rozvodov kanalizácie, vody, plyn a stúpací rozvod elektriky ,likvidácia azbestu, dlažba na schodiskách, vymaľovanie spoločných priestorov, zateplenie stropu suterénu, epoxidov náter podláh spoločných priestoroch.

Systém: Caparol

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver