Majerská 177 , Lednické Rovne

Realizácia 2016

Práce : zateplenie obvodových stien EPS greywall, sanácia lógií so zateplením, hydroizolácia + dlažba ,zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol, okapový chodník, výmena bleskozvodu, výmena okien, zateplenie stropov suterénu, výmena rozvodov ZTI – vodovod ,kanalizácie a plynovod ,zasklenie logií.

 Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver