Lánska 926 , Považská Bystrica

Realizácia 2016

Práce : zateplenie obvodových stien MW, sanácia lógií so zateplením, hydroizolácia + dlažba ,zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol, okapový chodník, výmena bleskozvodu, zateplenie stropov suterénu, výmena výťahov ,výmena rozvodov vody ,kanalitácie a plynu ,výmena vchodových dverí.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver