Hurbanova 152 , Stará Turá

Realizácia 2016

Práce : zateplenie obvodových plášťa EPS greywall, odstránenie systémovej poruchy balkónov so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove hliníkové zábradlie, zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol ,doteplenie strešného plášťa fúkanou tepelnou izoláciou ,zateplenie stropov suterénu, výmena výťahov, okapový chodník, vymurovanie schodiskových stien ,výmena bleskozvodu ,výmena okien v spoločných priestoroch a schodísk ,výmena dverí.

 Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver