Dibrovova 243 , Stará Turá

Realizácia: 2016

Práce: zateplenie obvodových stien EPS Greywall, odstránenie systémových chýb balkónov so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove hliníkové zábradlie, zateplenie strešného plášťa fúkanou tepelnou izoláciou, výmena okien a dverí výťahová šachta, okapový chodník, výmena bleskozvod, výmena výťahu ,výmena rozvodov kanalizácie a vodovodu ,likvidácia azbestu.

Systém: Weber – terranova

Financovanie: ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver