Cementárska 160 , Ladce

Realizácia 2016

Práce : zateplenie obvodových stien EPS ,odstránenie systémových chýb balkónov so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove hliníkové zábradlie, zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol ,okapový chodník, zateplenie stropu suterénu ,výmena bleskozvodu , výmena rozvodov vody, kanalizácie ,výmena okien spoločných priestorov.

 Systém : Ceresit

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver