Štúrova 373 , Ilava

Realizácia 2015

Práce : zateplenie obvodových stien MW, odstránenie systémových chýb polologií so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove zábradlie, výmena okna a dverí výťahová šachta, výmena okien schodísk a pivníc, okapový chodník, bleskozvod

Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver