Podhorská 1/570 , Modra

Realizácia 2015

Práce : zateplenie obvodových stien MV, odstránenie systémových chýb balkónov so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove zábradlie, zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou MV + hydroizolačná fólia Fatrafol, výmena celého odkvapového systému, okapový chodník, rekonštrukcia komínov, bleskozvod, výmena rozvodu plynu, výmena rozvodov elektriky , nový rozvod káblovej televízie.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver