Okružná 1421 , Púchov

Realizácia 2015

Práce : zateplenie obvodových stien MW, odstránenie systémových chýb polologií so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove hliníkové zábradlie, zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol, výmena okna a dverí výťahová šachta, výmena dverí sklad, okapový chodník, bleskozvod, výmena rozvodov vody, kanalizácie, likvidácia azbestu, výmena rozvodu plynu.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver