Hotel Salvator , Nimnica

Realizácia 2014 – 2015

Práce : zateplenie obvodových stien MW odvetraným systémom, obklad fasády Fundermax , Stac bond, rekonštrukcia podláh balkónov, hydroizolácia + dlažba, nove hliníkové zábradlie, bleskozvod.