Hliny 1418 , Považská Bystrica

Realizácia 2014 – 2015

Práce : zateplenie obvodových stien EPS, zateplenie stropov suterénu MW – lamely, odstránenie systémových chýb polologií so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove zábradlie, zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol, výmena okien v spoločných priestoroch, okapový chodník, bleskozvod.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje + komerčný úver