Dibrovova 244 , Stará Turá

Realizácia 2015

Práce : zateplenie obvodových stien sivý EPS, odstránenie systémových chýb balkónov so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove zábradlie, zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + hydroizolačná fólia Fatrafol, výmena okien a dverí výťahová šachta, okapový chodník, bleskozvod, výmena výťahu.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné

zdroje + komerčný úver