1 Mája 878 , Púchov

Realizácia 2015

Práce : zateplenie obvodových stien EPS, úprava zábradlí + náter, zateplenie stropu nad 4 podlažím tepelnou izoláciou, výmena strešnej krytiny + odkvapový systém celéj strechy, okapový chodník, bleskozvod, výmena rozvodov kúrenia, kanalizácie, studenej vody, teplej vody.

Systém : BASF

Financovanie : ŠFRB + PSS