Zakvášov 1521 , Považská Bystrica

Realizácia 2014

Práce : zateplenie obvodových stien EPS ,zateplenie stropov suterénu ,odstránenie systémových chýb polologií so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove hliníkové zábradlie,,okapový chodník, bleskozvod.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje