Stred 60/55, Považská Bystrica

Realizácia 2014

Práce : zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch lodžií so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nové zábradlie lodžií, výmena presklenej schodiskovej steny za murovanú + nové okná, okapový chodník.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : Komerčný úver + vlastné zdroje