SNP 1448 , Považská Bystrica

Realizácia 2014

Práce : zateplenie obvodových stien EPS – NEO ,zateplenie stropov suterénu ,odstránenie systémových chýb polologií so zateplením, hydroizolácia + dlažba, nove hliníkové zábradlie, zateplenie strešného plášťa tepelnou izoláciou EPS + Vedatop,okapový chodník, bleskozvod.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje