Lipová 370 , Stará Turá

Realizácia 2014

Práce : zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov suterénu, zateplenie strechy + hydroizolačná fólia, výmena okien v spoločných priestoroch a výťahovej šachty, výmena vchodových dverí, bleskozvod, okapový chodník.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : ŠFRB + vlastné zdroje