I.Krasku 489, Púchov

Realizácia 2014

Práce : zateplenie obvodových stien, oprava balkónových dosiek + nové zábradlie ,zateplenie stropu nad 3 podlažím, výmena strešnej krytiny + odkvapový systém celéj strechy, výmena pivničných okien, výmena schodiskových okien, izolácia základov  s oddrenážovaním časti bytového domu, okapový chodník, bleskozvod.

Systém : Weber – terranova

Financovanie : Komerčný úver + vlastné zdroje