Hurbanova 678 , Myjava

Realizácia 2014

Práce : zateplenie obvodového plášťa, odstránenie systémových porúch pololodžií, hydroizolácia + dlažba, nové pozinkované zábradlie pololodžií, výmena okien spoločných priestorov a pivníc, výmena vchodových dverí so schránkami a dorozumievacím zariadením, bleskozvod, okapový chodník.

Systém : Stomix

Financovanie : Komerčný úver + vlastné zdroje