Administratívna budova HANIL, Považská Bystrica

Realizácia 2014

Práce : Vysprávky fasády + nový náter.