ul.Obrancov mieru č.1085 ,Púchov

Realizácia 2013

Práce : zateplenie obvodového plášťa ,zateplenie stropov suterénu ,zateplenie a PVC hydroizolácia strešného plášťa + bleskozvod ,odstránenie systémových porúch balkónov so zateplením ,výmena oceľových zábradlí, výmena bytových okien, rekonštrukcia okapového chodníka, výmena rozvodov vody, výmena elektroinštalačných rozvodov, výmena kanalizačných stúpačiek,

Systém : Weber – terranova

Financovanie : Komerčný úver + Munseff