Súhradka č. 214 Lednické Rovne

Realizácia 2012

Práce : zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov suterénu, zateplenie strechy, výmena pivničných a bytových okien, sanácia systémových porúch lodžií, odstránenie vlhnutia obvodových stien

Systém: Terranova

Financovanie: ŠFRB, vlastné zdroje